Vuosikokouksessa äänestettäväksi tuleva PEVISA ja siihen liittyvät vaihtoehdot:

Suomen Mittelspitz ry:n jalostustoimikunnan ja hallituksen ehdotus

Vaihtoehto 1; pevisa-ohjelmaan liitettävät kohdat ovat lonkat ja jälkeläismäärärajoitus

Lonkkanivelten kasvuhäiriöt: Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla virallisesti lonkkakuvattu. Tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 12 kk ikäinen. Kasvattaja voi anoa poikkeuslupaa perustelluista syistä.

Jälkeläismäärät: Urokselle sallittu jälkeläismäärä uroksen koko eliniän aikana on 70 pentua, joista alle 6-vuotiaana korkeintaan 40 pentua. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan. Kasvattaja voi anoa poikkeuslupaa perustelluista syistä.

Poikkeusehdot: Ulkomaista koiraa käytettäessä Pevisa-ehtojen täyttymistä ei vaadita ulkolaiselta koiralta. Yli 8-vuotiaan uroksen kohdalla ei vaadita Pevisa-ehtojen täyttymistä lonkkakuvausten osalta, mutta uroksen pitää olla täyttänyt 8 vuotta astutushetkellä. ______________________________________________________________________________

Jäsenistöltä saapuneet PEVISA-ehdotukset:

Vaihtoehto 2; pevisa-ohjelmaan liitettävät kohdat ovat silmät ja polvet.

Silmät: Koira on virallisesti silmätarkastettu. Tarkastushetkellä koiran tulee olla täyttänyt vähintään 12 kk. Silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kk.

Polvet / patellaluksaatio: Koira on virallisesti tarkastettu patellaluksaation osalta. Tarkastushetkellä koiran tulee olla täyttänyt vähintään 12 kk. Alle 3-vuotiaalle koiralle annettu lausunto on voimassa 24kk lausuntopäivästä, kolmevuotiaalle tai tätä vanhemmalle koiralle annettu lausunto on voimassa pysyvästi. Silmien ja polvien osalta tutkimuslausuntojen on oltava voimassa astutushetkellä. Koiran tulee olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla ja tunnistusmerkintä tulee tarkistaa tutkimushetkellä. ______________________________________________________________________________

Vaihtoehto 3; pevisa-ohjelmaan liitettävä kohta on lonkat.

Lonkkanivelten kasvuhäiriöt: Koira on virallisesti kuvattu lonkkanivelten kasvuhäiriöiden osalta. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk.

Poikkeusehdot: Ulkomaalaiselta Suomessa jalostukseen käytettävältä urokselta ei vaadita Pevisa-tutkimuksia. Astutushetkellä 8-vuotta täyttäneeltä urokselta ei vaadita lonkkakuvaustulosta. Tutkimuslausunnon on oltava voimassa astutushetkellä. Koiran tulee olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla ja tunnistusmerkintä tulee tarkistaa tutkimushetkellä. ______________________________________________________________________________

Vaihtoehto 4; Mittelspitzit eivät liity pevisa-ohjelmaan. ______________________________________________________________________________


PEVISA -ehdotukset ladattavissa allaolevasta linkissä: