Pevisa

Saksanpystykorvien mittelspitz kokomuunnos on liitetty Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (PEVISA) 1.7.2023 alkaen. Ohjelma on hyväksytty ajalle 1.7.2023-31.12.2027.

1.7.2023 jälkeen tapahtuneista astutuksista syntyneiden pentueiden tulee täyttää PEVISA-ohjelman ehdot.

Mittelspitzien PEVISA-ohjelma:

 Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkkakuvauslausunto.

 Uroksella saa olla alle 6-vuotiaana korkeintaan 40 jälkeläistä ja elinaikanaan uroksella saa olla korkeintaan 70 jälkeläistä. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

 Yli 8-vuotiaille koirille voidaan myöntää poikkeuslupa lonkkaniveldysplasialausunnosta rotujärjestön puollon perusteella.

 Ulkomaisia koiria koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeus: Ei vaadita PEVISAtutkimuksia (urokset 2 pentuetta, nartut 1 pentue).

Mikäli 1.7.2023 jälkeen tapahtuneesta astutuksesta on syntynyt pentue, minkä rekisteröimiselle ei ole etukäteen anottu ja saatu poikkeuslupaa ja joka astutushetkellä ei ole täyttänyt PEVISA-ohjelman ehtoja, mutta ehdot täyttyvät rekisteröintihetkellä, voi kasvattaja rekisteröidä pentueen korotetulla rekisteröintimaksulla (SKL Koirarekisteriohje 6.2.4. ja 13.1.2.). Mikäli PEVISA-ohjelman ehdot eivät täyty rekisteröintihetkelläkään, voi kasvattaja rekisteröidä pentueen korotetulla rekisteröintimaksulla ja pentue asetetaan pysyvään jalostuskieltoon (SKL Koirarekisteriohje 7.2. ja 13.1.2.). Kasvattajan nimiin voidaan rekisteröidä vain yksi Kennelliiton pysyvään jalostuskieltoon asetettu pentue viiden vuoden aikana (pentujen syntymän väli oltava vähintään viisi vuotta). Koiralle voidaan rekisteröidä vain yksi Kennelliiton pysyvään jalostuskieltoon asetettu pentue. (SKL Koirarekisteriohje 7.2.)