Pentuvälitys

Pentuvälityksen ohje

Pentuvälitykseen hyväksytään kaikki Suomen Mittelspitz ry:n jäsenten omistamat mittelspitz-rotuiset koirat ja pentueet, jotka on rekisteröity / rekisteröidään Suomen Kennelliiton tai muuhun tunnustettuun koirarekisteriin. 

1. Suomen Mittelspitz ry:n pentuvälitys välittää sekä suomalaisten että ulkomaisten jäsentensä mittelspitz-rotuisia pentuja ja vanhempia koiria.

2. Pentue / koira on rekisteröity / rekisteröidään Suomen Kennelliittoon tai johonkin muuhun kansainvälisesti tunnustettuun rekisteriin.

3. Pentueen / koiran emä on synnyttäessään iältään 24 kk – alle 8 vuotias.

4. Pentueen / koiran isä on astutushetkellä vähintään 1 vuoden ikäinen.

5. Pentueen / koiran vanhemmat on virallisesti silmätarkastettu, ja ne ovat oireettomia seuraavien sairauksien osalta: PRA, GRD, TRD, perinnöllinen harmaakaihi, ektropion, entropion, PHTVL/PHPV asteet 2-6. Mikäli toisella vanhemmalla on jokin muu silmämaininta, toisen vanhemman on oltava terve. Tutkimushetkellä koiran on oltava iältään vähintään 12 kk. Silmätarkastuslausunto ei saa olla kahta vuotta vanhempi astutushetkellä.

6. Pentueen / koiran vanhemmat on virallisesti polvitutkittu. Tutkimushetkellä koiran on oltava iältään vähintään 12 kk. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Yli kolmevuotiaalle koiralle annettu lausunto on voimassa pysyvästi. Suositellaan käytettäväksi jalostukseen vain polviltaan terveitä koiria (aste 0). Mikäli toisella vanhemmalla on polviluksaation aste 1, toisen vanhemman on oltava täysin terve (0/0). Mikäli koiralla on polviluksaation aste 2-4, sitä ei suositella käytettäväksi jalostukseen.

7. Pentueen vanhemmat on virallisesti lonkkakuvattu. Lonkkien raja-arvo D. D- lonkkaiselle tulee käyttää A tai B -lonkkaista partneria.

8. Pentueen vanhemmat on virallisesti kuvattu kyynärnivelistään. Kyynärnivelen raja-arvo 1. 1 raja-arvo lausunnon saaneelle koiralle tulee käyttää tervettä partneria (0).

9. Pentueen / koiran vanhemmat on hyväksytty jalostustarkastuksessa tai ne on arvosteltu näyttelyssä vähintään arvosanalla ERITTÄIN HYVÄ kahdessa näyttelyssä, kahden eri tuomarin lausunnolla. Vastaavat näyttelytulokset esim. ulkomaisista näyttelyistä luetaan hyväksi.

10. Pentueen vanhemmissa on vältettävä samoja rotumääritelmän esittämiä virheitä ja puutteita. Aggressiivista tai arkaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

11. Sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

12. Narttua, jolle on tehty keisarinleikkaus kaksi kertaa, ei suositella jalostukseen.

13. Jalostukseen ei suositella käytettäväksi koiraa, jolta puuttuu enemmän kuin kaksi hammasta. Mikäli koiralta puuttuu hammas / 2 hammasta, suositellaan että toisella osapuolella on täysi purenta (42 hammasta).

14. Yhdistelmän sukusiitosprosentti ei ylitä 6,25 % (serkusparitus) 4 sukupolven ajalta.

15. Jälkeläismäärät: Yksittäisen koiran jälkeläismäärä 2018-2021 otannasta laskettuna 3% on 67 kpl, toisen polven jälkeläisraja 134 kpl.

16. Välitettävän pentueen kohdalla kasvattaja on täyttänyt sekä terveyskyselyn omistuksessaan olevista pentueen vanhemmista että edellisten pentueidensa jalostuskyselyn vuodelta 2021. Välitettävästä aikuisesta koirasta omistaja eli myyjä on täyttänyt terveyskyselyn.

17. Pentuvälitykseen ilmoitetun pentueen/koiran tiedot ovat välityksessä 3 kk. Koirat voidaan poistaa välityksestä tai pyytää niille kuukausi kerrallaan jatkoaikaa ilmoituksella Suomen Mittelspitz ry:n pentuvälittäjälle.

HUOM. kohdan kuusi ei tarvitse täyttyä 2022. Yhdistelmä saa puollon vaikka näyttelytulokset eivät täyttyisikään.
Yhdistys puoltaa Kennelliiton pentulistalla olevia pentueita, mikäli yhdistelmä täyttää jalostussuositukset!!!!!!

Ilmoita pentueesi sähköpostilla osoitteeseen mittelipennut@gmail.com, voit myös lisätä kuvat vanhemmista (1 per koira).