KOKOUSKUTSU

SUOMEN MITTELSPITZ RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Paikka: 26.5.2022 Laukaa, keski-Suomen kennelpiirin toimintakeskus
Aika: klo 13:00

Valtakirjojen tarkistus ennen kokouksen alkua

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä ääntenlaskijan valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2021 ja tilinpäätökseen perustuva selonteko yhdistyksen taloudellisesta asemasta vuosilta 2020 ja 2021
 6. Toiminnantarkastajien lausunnot, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä muille toimihenkilöille tilikaudelta 2020 ja 2021
 7. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi toimikaudeksi
 8. Hallituksen jäsenten valitseminen erovuorossa olevien tilalle
  Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet: Amanda Väyrynen ja Mariella Siintovaara
  Varajäsenistä erovuorossa Kirsi Honkanen
 9. Essi Ahlgren ero hallituksesta
 10. Yhden toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilönsä valinta
 11. Yhdistyksen muiden toimihenkilöiden valinta
  – rahastonhoitaja
  – jäsensihteeri
  – pentuvälittäjä
  – tarvikevastaava
  – harrastustoimikunta: rally-toko-, toko- ja agilityvastaavat
  – lehtitoimikunta
  -jalostustoimikunta: erovuoroiset Minttu Hakala ja Ella Siintovaara 
 12. Edustajien valinta Suomen Seurakoirayhdistyksen, Suomen Kennelliiton ja Keski-Suomen kennelpiirin kokouksiin
 13. Hallituksen esitys talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2023 
 14. Vuoden 2023 jäsenmaksun suuruuden määrääminen erikseen vuosi- , perhe- ja nuorisojäsenille
 15. Sääntömuutos
  Valitaan työryhmä valmistelemaan sääntömuutosta vuosikokoukseen 2023
 16. Kasvattajan liittämät tutustumisjäsenet
 17. Suomen Agilityliittoon liittyminen
 18. Jäsenistöltä tullut kokonaisvaltainen ehdotus
 19. JTO.n hyväksyminen
 20. PEVISA-ohjelman hyväksyminen
 21. Terveystuki
  a:  2021 vuosikouksessa sovitun 1000€ kohdentaminen
  b: virallisessa lonkkakuvassa käyneen koiran palkitseminen
 22. Muut esille tulevat asiat
 23. Vuoden koirakisojen palkintojen jako
 24. Kokouksen päättäminen

Vuosikokouksessa äänestettäväksi tuleva PEVISA ja vaihdoehdot:

Vuosikokouksessa hyväksyttäväksi tuleva jalostuksentavoiteohjelma (muokattu viimeksi 5/2022)

Jäsenistöltä tullut kokonaisvaltainen esitys tuotavaksi jäsenten tietoon ja vuosikokoukseen: