JTO 2018

Esitys rodun Jalostustavoiteohjelmaksi

Hyväksytty rotuyhdistyksen vuosikokouksessa 21.03.2015

Esillä vuosikokouksessa 2019

Jalostuksentavoiteohjelma18

Palautunut Kennelliitosta maaliskuussa 2018 seuraavin korjausehdotuksin:

Ote JTT:n pöytäkirjasta 2/2018
Esittelijän päätösesitys 12.2.2018 (2/2018):
Toimikunta käy läpi esityksen mittelspitzin JTO:ksi ja päättää ohjelman hyväksymisestä ja
voimassaolokaudesta.
JTT:n päätös 12.2.2018 (2/2018):
Ohjelman tiedot ovat vanhentuneita, joten rodun nykytilannetta on vaikea arvioida sen perusteella.
Toimikunta ei hyväksy ohjelmaa. On huomioitava, että Suomella on suuri merkitys rodun jalostuksen
ohjauksessa, täkäläisen populaation ollessa maailmanlaajuisesti suurin mitä rodussa esiintyy. Toimikunta
suosittelee edelleen painavasti rodun liittämistä PEVISA-ohjelmaan edes niin, että vaaditaan tutkimusten
(silmät, polvet, lonkat) tekemistä.
Tilastotiedot on ehdottomasti päivitettävä.
Käyttäytymisen jalostustyöryhmä tarjoutuu auttamaan luonneosion työstämisessä.
—————-
Ohjelmasta annetut tarkemmat kommentit:
– Ohjelma on JTO-mallirungon mukainen.
– Historiaosuus: hienoa, että kerrotaan enemmän rodun historiasta Suomessa.
– Järjestöorganisaatio: miksi rodun harrastajista vain pieni osa kuuluu rotuyhdistykseen ja miksi on
perustettu kilpaileva rotuyhdistys? Jalostustoimikunnan voisi väliotsikoida, jotta se tulisi enemmän esille.
– Populaatio-osuus: kaikki tiedot loppuvat vuoteen 2014.
– Luonne- ja käyttäytymisosuus: ihanneprofiilit ja tulosten analysointi puuttuu. Tuloksista pitäisi saada irti
asioita, joista on apua jalostuksessa.
– Terveys: tilastot vanhoja, muuten hyvin tehty ja jaoteltu sairauksittain. Terveyskyselyn perusteella yhdellä
koiralla todettu epilepsia, iho-ongelmaisia allergisia ja atoopikkoja on paljon enemmän, eikä tästä anneta
mitään tietoa. Iho-ongelmat ja allergiat ehdottomasti lisättävä ohjelmaan painokkaammin. Immunologiset
ongelmat ja autoimmuunisairaudet ehdottomasti käsiteltävä.
– Ulkomuoto-osuus on kattava.
– Strategiaosuus: jalostuskoirien suositukset kirjattu hyvin taulukkoon. Miten suosituksien noudattamista
seurataan, miten siihen kannustetaan? Miksi mRD sulkee koiran jalostuksesta, koska ohjeistuksen mukaan
se tulisi parittaa terveen kanssa? Toteutusohjelma pistettävä aikataulujen osalta uusiksi, tämä pohjautuu
vanhaan aikatauluun.