Jalostussuositukset

1. Ikä: Narttu on synnyttäessään iältään 18 kk – alle 8 vuotias. Uros astutushetkellä vähintään 1 vuoden ikäinen.

2. Silmät: Koira on virallisesti silmätarkastettu, ja ne ovat oireettomia seuraavien sairauksien osalta: PRA, GRD, TRD, perinnöllinen harmaakaihi, ektropion, entropion, PHTVL/PHPV asteet 2-6. Mikäli toisella vanhemmalla on jokin muu silmämaininta, toisen vanhemman on oltava terve. Tutkimushetkellä koiran on oltava iältään vähintään 12 kk. Silmätarkastuslausunto ei saa olla kahta vuotta vanhempi astutushetkellä.

3. Polvet: Koira on virallisesti tutkittu polviltaan. Tutkimushetkellä koiran on oltava iältään vähintään 12 kk. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Yli kolmevuotiaalle koiralle annettu lausunto on voimassa pysyvästi. Suositellaan käytettäväksi jalostukseen vain polviltaan terveitä koiria (aste 0). Mikäli toisella vanhemmalla on polviluksaation aste 1, toisen vanhemman on oltava täysin terve (0/0). Mikäli koiralla on polviluksaation aste 2-4, sitä ei suositella käytettäväksi jalostukseen.

4. Lonkat: Koiran tulee olla virallisesti lonkkakuvattu. Lonkkien raja-arvo D. D- lonkkaiselle tulee käyttää A tai B -lonkkaista partneria.

5. Kyynärnivel: Koiran tulee olla kuvattu virallisesti kyynärnivelistään. Kyynärnivelen raja-arvo 1. 1 raja-arvo lausunnon saaneelle koiralle tulee käyttää partneria, jolla on terveet kyynärnivelet (0).

6. Koira on hyväksytty jalostustarkastuksessa tai arvosteltu kahdessa näyttelyssä vähintään arvosanalla ERITTÄIN HYVÄ, kahden eri tuomarin lausunnolla.

7. Yhdistelmässä on vältettävä samoja rotumääritelmän esittämiä virheitä ja puutteita. Arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

8. Sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

9. Narttua, jolle on tehty keisarinleikkaus kaksi kertaa, ei suositella jalostukseen.

10. Jalostukseen ei suositella käytettäväksi koiraa, jolta puuttuu enemmän kuin kaksi hammasta. Mikäli koiralta puuttuu hammas / 2 hammasta, suositellaan että toisella osapuolella on täysi purenta (42 hammasta).

11. Yhdistelmän sukusiitosprosentti ei ylitä 6,25% (serkusparitus) 4 sukupolven ajalta.

12. Jälkeläismäärät: Yksittäisen koiran jälkeläismäärä 2016-2019 otannasta laskettuna 3% on 65 kpl, toisen polven jälkeläisraja 130 kpl.

13.Terveyskyselyyn vastaaminen jalostukseen käytetyistä koirista.

14. Pentuekyselyyn vastaaminen syntyneistä pentueista 2019