Jalostustoimikunta

Suomen Mittelspitz ry:n jalostustoimikunnan tarkoitus on edistää mittelspitz­rodun kasvatusta ja jalostusta Suomessa.

Tätä tehtävää toteutetaan seuraavin toimenpitein:

­- keräämällä tietoa koirien terveydestä, luonteesta ja lisääntymisestä

– ylläpitämällä tietokantaa sekä kyselyiden avulla että muuten kerätyistä tiedoista koskien koirien
terveyttä, ulkomuotoa ja muita rotutyypillisiä ominaisuuksia, seuraamalla populaation kehitystä,
tiedottamalla jalostussuosituksista ja julkaisemalla asiassa hyödyllistä materiaalia jäsenlehdessä
ja yhdistyksen kotisivuilla

­- ylläpitämällä ajantasaisia jalostussuosituksia ja jalostuksen tavoiteohjelmaa

– järjestämällä jalostustarkastuksia ja ulkomuototuomareiden koulutusta

– jalostustarkastuksien avulla löytämään uusia jalostuskelpoisia koiria siitoskäyttöön

– tiedottamalla kasvattajia ja rodunharrastajia urosten jälkeläismääristä ja toisen polven
jälkeläismääristä ja jalostukseen eniten käytettyjen koirien sukulaisuussuhteista

– järjestämällä kasvattajatapaamisia, joissa pohditaan rodun tilannetta ja vaihdetaan tietoa

– välittämällä yleistä tietoa rodusta

Ohje: Jalostustoimikunta ei anna enää vuoden 2014 alusta vanhanmallisia urossuosituksia kasvattajille. Jalostustoimikunnalta voi kuitenkin pyytää tietoja, kun kasvattaja haluaa kartoittaa suunnittelemansa yhdistelmän terveysriskit, sukusiitosasteen tai jonkin muun jalostuksellisen yksityiskohdan koskien koirien terveyttä ja ulkomuotoa tai mikäli kasvattaja haluaa lisätietoja jalostustarkastetuista uroksista.

Tietoja voi tiedustella sähköpostilla mittelijalostus@gmail.com