Mittelspitzin koulutus

Nea Neva & Göran Rally-tokon SM kisoissa.

Tälle sivulle olemme koonneet erilaisia asioita, joita jokaisen mittelin omistajan kannattaisi harjoitella oman koiransa kanssa, jotta elämä olisi sujuvaa ja mukavaa kaikille osapuolille. Koiran hyvinvointi perustuu kokonaisuuteen, johon suuresti kuuluu myös peruskoulutus.

Vaikka mittelspitzin sanotaan olevan helppo koulutettava (ja parhaimmillaan ne sitä ovatkin!), myös tämän rodun koulutus vaatii paneutumista, ajoittain kekseliäisyyttä, huumorintajua ja turvallisia rajoja. Helpoksi koulutettavaksi mitteliä ollaan varmasti tituleerattu sen vuoksi, että mitteli on usein helposti motivoitavissa monin eri tavoin ja se monesti mielellään tekee omistajansa kanssa erilaisia puuhia, sillä se kiintyy perheeseensä syvästi. Tästä syvästä kiintymyssuhteesta johtuen myös yksinolo voi olla pienelle mittelspitzille haaste, jos sitä ei olla harjoiteltu systemaattisesti. Jotta voisit kouluttaa tasapainoisen ja yhteiskuntakelpoisen mittelspitzin, kannattaa kouluttamiseen panostaa.

Älä epäröi hakea tukea ja apua joko kasvattajaltasi tai ulkopuoliselta taholta koirasi kanssa, sillä sujuvan elämän saavuttaminen on yleensä melko helposti saavutettavissa!

Peruskoulutus

Mittelspitz on yhtä helppo tai vaikea kouluttaa kuin mikä tahansa muukin rotu. Se on erittäin älykäs ja se oppiikin yleensä sille selkeästi ja johdonmukaisesti opetetut temput pikaisesti ja ratkoo älytehtäviä helposti. Mutta vaikka mitteli on älykäs, voi se myös nopeasti turhautua ja väsyä, jolloin taukojen tärkeys selviää. Yksilöiden väliset erot on myös otettava huomioon.

Kun puhutaan peruskoulutuksesta, ei tarkoiteta vain istumista ja tassun antamista, vaan kokonaisvaltaista koiran opettamista oman kodin, lähiyhteisön ja yhteiskunnan tavoille. Siihen kuuluu peruskäskyt, kuten luoksetulo ja odottaminen ja liuta omistajan valitsemia käskyjä jotka helpottavat elämää. Se tarkoittaa ulkoilua niin, ettei kummankin osapuolen tarvitse menettää hermojaan. Käynnit muun muassa eläinlääkärillä ilman suurta stressiä ja arkiset hoitorutiinit ilman sen kummempia ahdistuksia.

Haukkuminen

Mittelspitzin alkuperäinen käyttötarkoitus on olla ilmoittava pihavahti. Haukku ja epäluuloisuus vieraita kohtaan ollaan jalostettu tähän rotuun vuosien aikana. Tämän vuoksi haukkumisen kitkeminen kokonaan rodusta on lähes mahdotonta, yksittäisiä yksilöitä lukuunottamatta. Voimme verrata asiaa paimennuskoiran paimennusviettiin ja hirvikoiran riistaviettiin. Mittelspitzin ei kuitenkaan kuulu ilmoittaa kaikkea liikkuvaa ja kuuluvaa ääntä tai olla aggressiivinen. Jos koirasi haukkuminen on mielestäsi liiallista ja häiritsevää, voi olla paikallaan pohtia, mistä haukkuminen johtuu. Jos koiran liikunnalliset sekä älylliset tarpeet täyttyvät ja on poissuljettu ettei kyseessä ole kivusta johtuva reagoiminen, voi haukkumistilanteita lähteä harjoittelemaan rauhallisemmiksi.

Haukkumista pystyy jonkin verran hallitsemaan vahvistamalla hiljaisuutta tilanteissa, joissa koira haukkuu. Tämä tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että koira saa palkkion kiinnittämällä huomionsa omistajaan/kouluttajaan haukkumisen kohteen sijasta ja tällöin saa palkkion. Tätä kautta haukkuminen epätoivottuja asioita kohtaan vähenee. Tämä vaatii kuitenkin pitkäjänteistä harjoittelua ja sitoutumista. Pennun opettaminen on usein helpompaa kuin aikuisen, joka on jo omaksunut tiettyjä toimintamalleja käyttäytymiseensä. ”Vanha koira ei opi uusia temppuja” -uskomus ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan aina kannattaa myös aikuisen koiran kanssa aloittaa tekemään harjoituksia rauhallisempaa arkea kohti. Ammattilaisen konsultoiminen ja apu on kullan arvoista, sillä haukkumisen pois vahvistamisessa omistajan täytyy oppia lukemaan omaa koiraansa ja ennakoimaan tilanteet.

Yksinolo

Yksi koiran koulutuksen peruspilareista on yksinolon harjoittelu. Koska mittelspitz kiintyy vahvasti omiin perheenjäseniinsä, voi yksinolo olla hankalaa jos sitä ei harjoitella. Kuten kaikki harjoitukset, myös yksinoloharjoittelu aloitetaan pienistä pätkistä ja siitä tehdään koiralle mahdollisimman turvallinen ja arkinen tilanne.

Yksinoloharjoittelussa erityisen tärkeää on tehdä yksinolosta tuttua heti pennun saapuessa. Pitkiä lomia ei siis pennun saapuessa tarvitse olla, mutta vapaiden aikana on helpompi toteuttaa lyhyitä harjoituksia ensimmäisten päivien aikana. Jos kyseessä on aikuinen koira, joko kodinvaihtaja tai eroahdistunut yksilö, myös tällöin alussa lyhyet harjoitteet ovat paikallaan.

Voit kysyä apua yksinoloharjoituksiin kasvattajaltasi tai paikalliselta koirakoulultasi. Jos haluat apua, voit laittaa viestiä yhdistykselle, josta sinua voidaan ohjata oikeaan suuntaan.

Hihnakäytös

Koiranomistajan arkeen kuuluu oleellisesti koiran ulkoiluttaminen. Jotta molemmat osapuolet voisivat ulkoilla huoletta ja mukavasti, on mittelikin hyvä opettaa hyvään peruskäytökseen. Jo aiemmin yllämainitun vahtivietin vuoksi on mittelin luonnollinen reagointitapa vastaantuleviin asioihin ilmoittaa niistä. Tästä huolimatta on mahdollista saada mittelistäkin hyvin käyttäytyvä koirakansalainen viereen lenkille.

Muista palkata koiraasi oikeasta käytöksestä kehumalla ja palkkaamalla herkuilla, ole itse läsnä tilanteessa, opettele koirasi kehonkieltä jotta sinun on helpompaa ennakoida tulevat tilanteet. Muista myös tutkia omia käytösmallejasi ulkoillessa, sillä meidän reaktiomme vaikuttavat suuresti koiriemme reaktioihin! Monet koirakouluttajat järjestävät hihnakäytöskursseja, ohitustreenejä ja kursseja jo kehittyneiden tapojen muuttamiseksi.

Vieraat, uudet tilanteet & sosiaalistaminen

Kuten rotumääritelmässäkin todetaan, mitteli voi olla vieraita kohtaan varautunut. Ilman tätä ominaisuutta mittelspitzin hälytysherkkyyttä ei voisi olla ja hälyttäminen on mittelspitzin perustehtävä. Mittelspitzin ei kuitenkaan ikinä tule olla pelokas tai aggressiivinen vieraita kohtaan. Jotta liiallinen tilanteisiin reagoiminen voitaisiin välttää, tulee koira totuttaa erilaisiin ja uusiin tilanteisiin heti pentuna.

Sosiaalistaminen tapaamalla paljon erilaisia, turvallisia ja rokotettuja koiria pentu- ja nuoruusvaiheessa, opettaa koirasi toimimaan muiden koirien kanssa. Tämä ennaltaehkäisee monia tulevaisuuden haasteita ja vaikuttaa moneen asiaan elämässänne perus lenkkeilystä lähtien.

Erilaiset uudet alustat kuten pöydät, lattiamateriaalit, portaat, ritilät, sillat kannattaa käydä kokeilemassa jo ensimmäisinä viikkoina ja antaa pennun tutustua näihin omassa tahdissaan. Tavatkaa paljon uusia ihmisiä, turvallisia, rokotettuja koiria, käykää uusissa paikoissa. Muista olla itse koiralle tuki joka ei hermostu, pelkää tai harmistu, vaan joka kannustaa ja tukee tilanteessa joka on täysin uusi.

Jos koirasi pelkää tiettyjä tilanteita, tiettyjä paikkoja tai ihmisiä, älä jää yksin vaan hae apua! Myös aikuinen koira voidaan monesti saada totutettua asioihin, jotka sitä hermostuttavat.

Sisäsiisteys


Sisäsiisteys on koettu joskus haastelliseksi mittelspitzien keskuudessa. Yksilöt ovat tässäkin asiassa hyvin erilaisia, toiset oppivat hitaammin kuin toiset. Puhuttaessa sisäsiisteydestä on pidettävä mielessä muutama asia. Alle puolen vuoden ikäinen pentu ei fysiologisesti yleensä ole kykeneväinen aikuisen koiran kaltaiseen pidätyskykyyn. Sisäsiistiksi oppimisessa voi hyvin mennä vuoden verran, eikä tämä ole lainkaan poikkeavaa.

Opettelussa kuin opettelussa kannattaa aina itse pyrkiä olemaan rauhallinen. Suuttunut omistaja ei aiheuta koirassa ahaa-elämystä siitä saako sisälle pissata, vaan saattaa jopa aiheuttaa takapakkia jo opituissa asioissa pelon sanelemana.

Pissa-alustoja kannattaa käyttää heti pennun asetuttua taloon asumaan. Usein kasvattajat käyttävät pissa-alustoja alusta asti, joten ne ovat tuttuja ja turvallisia paikkoja tehdä tarpeet. Matot on hyvä kerätä pois!

Vinkkejä sisäsiisteyteen:

  • Vie pentu ulos mahdollisimman usein. Alussa tarpeidentekoreissuja saa tehdä joka välissä. Nyrkkisääntönä on viedä pentu ulos aina kun joku tekeminen loppuu: ruokailu, leikkiminen, nukkuminen jne. Alussa pennun rakko on niin pieni, että lähes jokainen aktiviteetti tuottaa hädäntunteen.
  • Kun pentu oppii tekemään tarpeensa pissa-alustoille/lehdille, vähennä vähitellen niiden määrää ja hivuta oven suuntaan. Näin huomaat, jos pentu hakeutuu alustalle ja pystyt ennakoimaan tarpeiden teon. Näin pentu oppii myös, että oven suunnalla on helpotus; jolloin se myös aikuisena osaa mahdollisesti hakeutua ovelle antamaan omistajalle signaalia hädästä.
  • Siivoa ”hutitarpeet” hiljaisuudessa. Älä kiinnitä näihin mitään erityistä huomiota. Koira ei osaa yhdistää omistajan suuttumusta oikein ja näin ollen voi alkaa piiloutumaan tarpeita tehdessään jolloin sisäsiisteyden oppiminen pitkittyy.
  • Pese hyvin kohdat, joille pentu/koira on pissannut. Kun paikka ei haise pissalta, koira pissaa pienemmällä todennäköisyydellä siihen. Jos koira tekee usein tarpeensa tiettyyn paikkaan, vie siihen pissa-alusta.