Terveys- ja pentukysely

Terveys- ja pentuekyselyt täytettävissä verkossa

Suomen Mittelspitz ry on julkaissut terveyskyselyn, johon toivotaan kaikkien Mittelspitzien, niin elossa olevien kuin jo edesmenneiden, tietoja.
Tietoja hyödynnetään jalostuksen tavoiteohjelman laatimisessa sekä käytetään yleisesti jalostustoimikunnan työskentelyn apuna.

Yhdistys on julkaissut myös pentuekyselyn, jonka tuloksia käytetään samoihin tarkoituksiin kuin terveyskyselynkin tuloksia.
Kyselyt tulevat pysymään avoimina verkossa jatkossakin, JTO.n päivittämistä varten.
Lomakkeissa kysytään koiran identifioivia tietoja sekä lupaa tietojen julkaisuun. Lupa julkaisuun ei tarkoita, että yhdistys tulisi julkaisemaan tietoja suoraan, vaan sitä, että tietoja pystytään tarvittaessa paremmin hyödyntämään jalostustoimikunnan työskentelyssä ja jalostusneuvonnassa.
Lisäksi koiran yksilöivät tiedot antavat meille tärkeää tietoa siitä, toistuvatko tietyt viat ja sairaudet tai vaihtoehtoisesti hyvät ominaisuudet tietyissä sukulinjoissa.

Mikäli kyselyiden osalta on tiedusteltavaa tai haluat antaa niistä palautetta, voit olla yhteydessä jalostustoimikuntaan sähköpostitse mittelijalostus@gmail.com. Huomioimme saadun palautteen kyselyitä kehitettäessä.

Terveyskysely osoitteessa http://bit.ly/1nrDJnIPentuekysely osoitteessa http://bit.ly/MHFC3X