Jalostuksen tavoiteohjelma

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on tietopaketti rodun ominaisuuksista ja jalostuksesta. Rotukohtainen JTO antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. 

12.5.2023 Linkki vuosikokouksessa 2023 pevisan osalta päivitettävään Jalostuksen tavoiteohjelmaan

Jalostuksentavoiteohjelma sekä perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA)

Suomen Mittelspitz Ry:n vuosikokouksessa 26.5.2022 hyväksyttiin mittelspitzeille jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) ja PEVISA-esitys. Nämä käsiteltiin ja hyväksyttiin rotujärjestömme Suomen Seurakoirayhdistyksen syyskokouksessa 26.11.2022 ja esitykset etenivät Suomen kennelliiton jalostustieteelliselle toimikunnalle (JTT).
Suomen kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 17.1.2023 käsitellyt asiat ja Suomen kennelliiton hallitus on kokouksessaan 2.2.2023 merkinnyt tiedoksi JTT:n päätöksen koskien mittelspitzien JTO:ta ja PEVISAa.
JTO on hyväksytty ajalle 1.1.2023-31.12.2027 ja PEVISA-ohjelma ajalle 1.7.2023-31.12.2027.

Jalostuksen tavoiteohjelma

· Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkkakuvauslausunto.

PEVISA-ohjelma:

Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkkakuvauslausunto.

Uroksella saa olla alle 6-vuotiaana korkeintaan 40 jälkeläistä ja elinaikanaan uroksella saa olla korkeintaan 70 jälkeläistä. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

Yli 8-vuotiaille koirille voidaan myöntää poikkeuslupa lonkkaniveldysplasialausunnosta rotujärjestön puollon perusteella.

· Ulkomaisia koiria koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (urokset 2 pentuetta, nartut 1 pentue).