JTO 2015

Esitys rodun Jalostustavoiteohjelmaksi

Hyväksytty rotuyhdistyksen vuosikokouksessa 21.03.2015

Jalostuksentavoiteohjelma16

Jalostustoimikunnan tiedote
Kennelliiton JTT:n ja SSKY:n palaute JTO:sta
Mittelspitzin JTO:ta ei ole hyväksytty nivelongelmien ja käytöshäiriöiden yleisyyden takia. JTO:ssa ei ole toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Käyttäytymisen jalostustyöryhmältä tulee luonteen ja käyttäytymisen osalta vielä lisää kommentteja kun ne valmistuvat.
Jalostustieteellinen toimikunta kutsuu rotujärjestön ja harrastavan yhdistyksen edustajat yhteiseen neuvotteluun. JTT:n päätös 15.9.2015 (8/2015).
Alla kommentteja Suomen Mittelspitz Ry:n jalostustoimikunnalle tulleesta otteesta.
Kennelliitto:
- huolissaan rodun lonkkadysplasia-tilanteesta, syytä harkita PEVISA-ohjelmaa (rodussa paljon agilityharrastajia, eikä JTO:ssa ole kiinnitetty riittävästi huomiota lonkkien huolestuttavaan tilanteeseen)
- nivelongelmat ja käytöshäiriöt huolestuttavat eikä JTO:ssa ole toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi
- n.60% kuvatuista dysplastisia (HD-osion viimeisessä kappaleessa kerrottu huonolonkkaisen koiran terveistä jälkeläisistä -> annetaan kuva ettei lonkkaniveldysplasia ole perinnöllistä?)
- Addisonin taudista selostettu pitkästi vaikka sairastuneita tiedossa vain joitakin koiria
SSKY:
- ei pidä lonkkatilannetta huolestuttavana eikä koe PEVISA-ohjelman mukaista pakotetta tarpeellisena
- n.30% kuvatuista lonkista terveitä, pääsääntöisesti jalostukseen käytettyjä koiria ei ole kuvattu.
-toteaa agilityharrastajia olevan vähän rekisteröintimääriin verrattuna ja harrastajien tulisi itse arvioida koiran terveysriskit
-rodussa ei ole tapana kuvata koiria jalostuskäyttöä varten
-arvioi että tiedottamisella ja tulosten seuraamisella kartoitettaisiin tilannetta