Jalostusuroksia

Suomen Mittelspitz ry ylläpitää listaa jalostukseen tarjotuista mittelspitzuroksista.

Mustat ja ruskeat

Muun väriset

Valkoiset


Nämä urokset täyttävät koiran jalostusoikeuden omistajan ilmoituksella seuraavat ehdot:

 1. Uros on vähintään vuoden ikäinen.

 2. Uros on virallisesti silmätarkastettu vähintään kertaalleen, ja se on oireeton seuraavien sairauksien osalta: PRA, GRD, TRD, perinnöllinen harmaakaihi, ektropion, entropion, PHTVL/PHPV asteet 2­-6. Mikäli koiralla on jokin muu silmämerkintä, se tulee ilmoittaa. Tutkimushetkellä koiran on oltava iältään vähintään 12 kk. Silmätarkastuslausunto ei saa olla kahta vuotta vanhempi astutushetkellä.

 3. Uros on virallisesti polvitutkittu vähintään kertaalleen. Tutkimushetkellä koiran on oltava iältään vähintään 12 kk. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Yli kolmevuotiaalle koiralle annettu lausunto on voimassa pysyvästi. Suositellaan käytettäväksi jalostukseen vain polviltaan terveitä koiria (aste 0). Mikäli tehtävän pentueen toisella vanhemmalla on polviluksaation aste 1, toisen vanhemman on oltava täysin terve (0/0). Mikäli koiralla on polviluksaation aste 2 -4, sitä ei suositella käytettäväksi jalostukseen eikä näin ollen koira pääse listalle.

 4. Uroksen tulee olla lonkkakuvattu. D- lonkkaiselle tulee käyttää A tai B -lonkkaista partneria.

 5. Kyynärnivel: Koiran tulee olla kuvattu virallisesti kyynärnivelistään. Kyynärnivelen raja-arvo 1. 1 raja-arvo lausunnon saaneelle koiralle tulee käyttää partneria, jolla on terveet kyynärnivelet (0).

 6. Uros on hyväksytty jalostustarkastuksessa tai se on arvosteltu näyttelyssä vähintään arvosanalla ERITTÄIN HYVÄ kahdessa näyttelyssä, kahden eri tuomarin lausunnolla. Vastaavat näyttelytulokset esim. ulkomaisista näyttelyistä luetaan hyväksi.

 7. Yhdistelmässä on vältettävä samoja rotumääritelmän esittämiä virheitä ja puutteita. Aggressiivista tai arkaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

 8. Sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

 9. Jalostukseen ei suositella käytettäväksi koiraa, jolta puuttuu enemmän kuin kaksi hammasta. Mikäli koiralta puuttuu hammas / 2 hammasta, suositellaan että toisella osapuolella on täysi purenta (42 hammasta).

 10. Uroksen jalostusoikeuden omistaja on täyttänyt koirasta terveyskyselyn

 11. Uroksen jalostusoikeuden omistaa Suomen Mittelspitz ry:n jäsen.

Listalle hyväksytään kaikki jäsenien omistamat urokset. Urokset jotka ei kaikilta osin täytä jalostussuosituksia, niiden kohdalle kirjataan puutteet. On sekä uroksen jalostusoikeuden omistajan että nartunomistajan vastuulla varmistua, että koirien terveystarkastukset ovat voimassa astutushetkellä. Uroksen jalostusoikeuden omistaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Ohje: Kun haluat tarjota mittelspitzurostasi listalle, toimita seuraavat tiedot jalostustoimikunnalle (mittelijalostus@gmail.com): koiran nimi, rekisterinumero, voimassa olevat terveystulokset, kaksi parasta näyttelytulosta (mikäli koiraa ei ole hyväksytty jalostustarkastuksessa), tieto koiran purennasta (myös mahd. Puuttuvat hampaat!), säkäkorkeus, paino sekä koiran jalostusoikeuden omistajan yhteystiedot.