Jalostussuositukset

 

PEVISA-ohjelma: Mittelspitz
· Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkkakuvauslausunto.
· Uroksella saa olla alle 6-vuotiaana korkeintaan 40 jälkeläistä ja elinaikanaan uroksella saa olla korkeintaan 70 jälkeläistä. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.
· Yli 8-vuotiaille koirille voidaan myöntää poikkeuslupa lonkkaniveldysplasialausunnosta rotujärjestön puollon perusteella.
· Ulkomaisia koiria koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (urokset 2 pentuetta, nartut 1 pentue).

Muut rekisteröinnin ehdot ja ohjeet löytyvät Koiranrekisteriohje 2023 

Jalostussuositukset 2024

 1. Ikä: Narttu on synnyttäessään iältään 24 kk – alle 8-vuotias. Uros astutushetkellä vähintään 18 kuukauden ikäinen.

   

 2. Silmät: Koira on virallisesti silmätarkastettu, ja ne ovat oireettomia seuraavien sairauksien osalta: PRA, GRD, TRD, perinnöllinen harmaakaihi, ektropion, entropion, PHTVL/PHPV asteet 2-6. Mikäli toisella vanhemmalla on jokin muu silmämaininta, toisen vanhemman on oltava terve. Tutkimushetkellä koiran on oltava iältään vähintään 12 kk. Silmätarkastuslausunto ei saa olla kahta vuotta vanhempi astutushetkellä.

   

 3. Polvet: Koira on virallisesti tutkittu polviltaan. Tutkimushetkellä koiran on oltava iältään vähintään 12 kk. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Yli kolmevuotiaalle koiralle annettu lausunto on voimassa pysyvästi. Suositellaan käytettäväksi jalostukseen vain polviltaan terveitä koiria (aste 0). Mikäli toisella vanhemmalla on patellaluksaation aste 1, toisen vanhemman on oltava täysin terve (0/0). Mikäli koiralla on patellaluksaation aste 2-4, sitä ei suositella käytettäväksi jalostukseen

   

 4. Lonkat: Koiralla tulee olla virallinen lonkkakuvauslausunto astutushetkellä. Lonkkien raja-arvo on D. Yli 8-vuotiaille koirille voidaan anoa poikkeuslupaa lonkkaniveldysplasialausunnon osalta rotujärjestön puoltavan lausunnon perusteella. Jalostukseen suositellaan käytettävän vain lonkkatuloksen A-, B- tai C- saaneita koiria. D- lonkkaiselle tulee käyttää A- tai B-lonkkaista partneria.

   

 5. Kyynärnivel: Koiran tulee olla kuvattu virallisesti kyynärniveliltään. Kyynärnivelen raja-arvo on 1. 1 raja-arvo lausunnon saaneelle koiralle tulee käyttää partneria, jolla on terveet kyynärnivelet (0).

   

 6. Koira on hyväksytty jalostustarkastuksessa tai arvosteltu kahdessa näyttelyssä vähintään arvosanalla ERITTÄIN HYVÄ (EH), kahden eri tuomarin lausunnolla. Jalostustarkastusta suositellaan kaikille siitokseen käytettäville koirille.

   

 7. Yhdistelmässä on vältettävä samoja rotumääritelmän esittämiä virheitä ja puutteita.

   

 8. Arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Näyttelyissä kolme kertaa aggressiivisen käytöksen takia hylätyn tai jalostustarkastuksessa aggressiivisen käytöksen takia hylättyä koiraa ei tule käyttää jalostukseen.

   

 9. Sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

   

 10. Narttua, jolle on tehty keisarinleikkaus kaksi kertaa, ei tule käyttää jalostukseen.

   

 11. Jalostukseen ei suositella käytettäväksi koiraa, jolta puuttuu enemmän kuin kaksi hammasta. Mikäli koiralta puuttuu hammas / 2 hammasta, tulee toisella osapuolella olla täysi hampaisto (42 hammasta).

   

 12. Yhdistelmän sukusiitosprosentin ei tule ylittää 6,25 % (serkusparitus) laskettuna neljän sukupolven mukaan.

   

 13. Jälkeläismäärät: yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismäärä koko elinajalta saa olla korkeintaan 3 % yhden sukupolven (4 vuotta) aikana syntyneistä pennuista, jälkeläismäärä 2019-2022 otannasta laskettuna on 67 kpl, toisen polven jälkeläisraja 134 kpl. Uroksella saa olla alle 6-vuotiaana korkeintaan 40 jälkeläistä ja elinaikanaan uroksella saa olla korkeintaan 70 jälkeläistä. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

Kennelliiton pentulistalle lisätyt pentueet saavat yhdistyksen puollon, kun vanhemmat täyttävät yhdistyksen jalostussuositukset.