Hallitus tiedottaa

Tämä sivu on luotu helpottamaan hallituksen ja jäsenien välistä kommunikaatiota. Hallitus lisää tälle sivulle tiedotteensa, kokouksiensa päätösten jäseniä koskettavat sisällöt ja muuta jonka hallitus kokee tarpeelliseksi ilmoittaa jäsenistölle.


Nettisivuille lisätty liitesivu, joka helpottaa hallituksen ja jäsenten välistä tiedon- ja tiedostonvälitystä. Liitesivulta löytyy mm. yhdistyksen toimintasuunnitelmia, toiminnantarkastuskertomuksia ja talousarvioita. Otamme mielellämme vastaan kommentteja, vinkkejä ja ehdotuksia!

Liitesivu löytyy täältä!

Jalostuksentavoiteohjelma sekä perinnöllisten vikojen ja sairauksien
vastustamisohjelma (PEVISA)

Suomen Mittelspitz Ry:n vuosikokouksessa 26.5.2022 hyväksyttiin mittelspitzeille jalostuksen
tavoiteohjelma (JTO) ja PEVISA-esitys. Nämä käsiteltiin ja hyväksyttiin rotujärjestömme Suomen
Seurakoirayhdistyksen syyskokouksessa 26.11.2022 ja molemmat esitykset etenivät Suomen
kennelliiton jalostustieteelliselle toimikunnalle (JTT).

Suomen kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 17.1.2023 käsitellyt JTO:n ja
PEVISA-esityksen ja Suomen kennelliiton hallitus on kokouksessaan 2.2.2023 merkinnyt tiedoksi
JTT:n päätöksen koskien mittelspitzien JTO:ta ja PEVISAa.

JTO on hyväksytty ajalle 1.1.2023-31.12.2027 ja PEVISA-ohjelma ajalle 1.7.2023-31.12.2027.

Mittelspitzien PEVISA-ohjelma:
 Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkkakuvauslausunto.
 Uroksella saa olla alle 6-vuotiaana korkeintaan 40 jälkeläistä ja elinaikanaan uroksella saa
olla korkeintaan 70 jälkeläistä. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään
kokonaisuudessaan.
 Yli 8-vuotiaille koirille voidaan myöntää poikkeuslupa lonkkaniveldysplasialausunnosta
rotujärjestön puollon perusteella.
 Ulkomaisia koiria koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeus: Ei vaadita PEVISAtutkimuksia (urokset 2 pentuetta, nartut 1 pentue).


Jalostuksen tavoiteohjelma on luettavissa koiranetissä


Marraskuu

Terveisiä Suomen Seurakoirayhdistyksen (SSKY) kokouksesta

Rotujärjestömme SSKY:n syyskokous pidettiin eilen 26.11.2022 Nokialla. Paikalla kokouksessa olivat Kirsi Honkanen ja Ella Siintovaara.

Kokouksen esityslistalla rotuamme koskien merkittävin asia oli Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) sekä PEVISAn hyväksyminen. Nämä molemmat olivat esityslistalla oman yhdistyksemme vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. Jo aiemmin nämä on käsitelty SSKY:n hallituksessa, joka toi JTO:n ja PEVISA-esityksen muuttamattomina syyskokoukseen päätettäviksi.

Syyskokous hyväksyi molemmat esitykset ja tästä ne etenevät Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen työryhmän (JTT) käsittelyyn. JTT:n käsittelyn tuloksista kerromme teille heti, kun saamme päätöksen tietoomme.

____________________

Hallituksen seuraava kokous 7.12.2022

Hallituksen sihteeriksi valittiin Satu Perälä 2022-2023

Pyritään toteuttamaan sähköisen lehden mahdollisuus. Lehti toteutetaan alkuun pdf-tiedostona, joka toimitetaan sähköpostitse sen haluaville.
Selvitetään mahdollisuutta pilvipalveluun tallennettavaan jäsenlehteen.
Perinteinen paperilehti toimitetaan sen haluaville jäsenille.

Päätettiin vaihtaa painotaloa. Keuruun laatupaino Oy on antanut parhaan tarjouksen.

SSKY:n hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt JTO:n. ja Pevisan. Molemmat ovat seuraavan SSKY:n yleiskokouksen esityslistalla ja kokous pidetään 26.11.2022.

Vuoden 2024 erikoisnäyttelyä on anottu Luumäen ryhmänäyttelyn yhteyteen 10.8.2024.
Vuoden 2025 osalta on visioitu yhteistä erikoisnäyttelyä kaikille spitzeille MV-2025 yhteyteen ajallisesti.

Mittelipäivää ei järjestetty tänä vuonna. Ajankohta tarkentuu keväällä.

AGI-mestaruudesta kisataan 26.11.2022 Vantaalla.

Vuoden mittelspitz-kilpailun palkinnot päätettiin postittaa

Lokakuu

1.10.22 Rally-toko.n rotumestaruus Liperissä

Syyskuu

15.9.2022 SKL on hyväksynyt yhdistyksemme virallisesti ROTUYHDISTYKSEKSI!

Elokuu

2.7.2022 Ensiapuworkshop Lempäälä Pohjois-Hämeen kennelpiirillä yhdessä Keeshond ry:n kanssa. Kouluttajina Nea Neva ja eläinlääkäri Mervi Sulin.

Palkintovastaavat hankkivat palkinnot rally-toko rotumestaruuksiin 1.10.2022 Liperissä. Tuomarina kilpailussa Tytti Lintenhofer.

Hallitus hyväksyi jalostustoimikunnan esittämät muutokset mittelspitzien ulkomuodon ihanne profiiliksi.

Kesäkuu

Päätettiin ehdottaa tuomariksi vuoden 2023 erikoisnäyttelyyn kutsuttavaksi ensisijaisesti Gerda Kastl ja Peter Machetanz. Vaihtoehdoiksi edellä mainituille esitetään tuomariksi Jukka Kuusisto ja Linda Jürgens. Ehdotukset esitetään SSKY:lle.

Toukokuu

Järjestäytymiskokous

Hallitus kokoontuu säännöllisesti kuukausittain; kuitenkin tarpeen mukaisesti, pois lukien heinäkuu, jolloin hallituksella ei ole kokousta. Ensisijainen kokouspaikka on Teams. Jäsenistöltä tulevat kokousasiat on toimitettava hallitukselle edellisen kuun loppuun mennessä. Hallitus kokoontuu kuukauden toisella viikolla.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Eveliina Nokelainen.

Hallituksen sihteeriksi valittiin Nea Neva.

Todettiin hallituksen kokoonpano toimintakaudeksi 2022-2023.

Suomen mittelspitz ry:n sääntömääräinen vuosikokous, kokouskutsu:

SUOMEN MITTELSPITZ RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Paikka: 26.5.2022 Laukaa, keski-Suomen kennelpiirin toimintakeskus
Aika: klo 13:00

Valtakirjojen tarkistus ennen kokouksen alkua

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä ääntenlaskijan valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2021 ja tilinpäätökseen perustuva selonteko yhdistyksen taloudellisesta asemasta vuosilta 2020 ja 2021
 6. Toiminnantarkastajien lausunnot, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä muille toimihenkilöille tilikaudelta 2020 ja 2021
 7. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi toimikaudeksi
 8. Hallituksen jäsenten valitseminen erovuorossa olevien tilalle
  Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet: Amanda Väyrynen ja Mariella Siintovaara
  Varajäsenistä erovuorossa Kirsi Honkanen
 9. Essi Ahlgren ero hallituksesta
 10. Yhden toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilönsä valinta
 11. Yhdistyksen muiden toimihenkilöiden valinta
  – rahastonhoitaja
  – jäsensihteeri
  – pentuvälittäjä
  – tarvikevastaava
  – harrastustoimikunta: rally-toko-, toko- ja agilityvastaavat
  – lehtitoimikunta
  -jalostustoimikunta: erovuoroiset Minttu Hakala ja Ella Siintovaara 
 12. Edustajien valinta Suomen Seurakoirayhdistyksen, Suomen Kennelliiton ja Keski-Suomen kennelpiirin kokouksiin
 13. Hallituksen esitys talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2023 
 14. Vuoden 2023 jäsenmaksun suuruuden määrääminen erikseen vuosi- , perhe- ja nuorisojäsenille
 15. Sääntömuutos
  Valitaan työryhmä valmistelemaan sääntömuutosta vuosikokoukseen 2023
 16. Kasvattajan liittämät tutustumisjäsenet
 17. Suomen Agilityliittoon liittyminen
 18. Jäsenistöltä tullut kokonaisvaltainen ehdotus
 19. JTO.n hyväksyminen
 20. PEVISA-ohjelman hyväksyminen
 21. Terveystuki
  a:  2021 vuosikouksessa sovitun 1000€ kohdentaminen
  b: virallisessa lonkkakuvassa käyneen koiran palkitseminen
 22. Muut esille tulevat asiat
 23. Vuoden koirakisojen palkintojen jako
 24. Kokouksen päättäminen

Vuosikokouksessa äänestettäväksi tuleva PEVISA ja vaihdoehdot:


Vuosikokouksessa hyväksyttäväksi tuleva jalostuksentavoiteohjelma (muokattu viimeksi 5/2022)


Jäsenistöltä tullut kokonaisvaltainen esitys tuotavaksi jäsenten tietoon ja vuosikokoukseen:


⭐️ PEVISA -esitykset ⭐️

Suomen mittelspitz ry äänestää vuosikokouksessaan PEVISA -ohjelmaan liittymisestä. Tätä koskien hallitus laittaa nyt esille hallituksen ja jalostustoimikunnan yhteisen PEVISA -ehdotuksen & hallitukselle jäsenistöltä tulleet kolme muuta ehdotusta. Toivomme, että asia herättää keskustelua, mutta toivomme tämän tapahtuvan hyvässä hengessä. On mahdollista järjestää asiasta Teams -ilta, jos jäsenet kokevat tämän tarpeelliseksi. Liitteenä edellämainitut neljä PEVISA -ehdotusta. Nämä vaihtoehdot tulevat äänestettäviksi vuosikokoukseen.


Hallituksen kokous 9.-10. huhtikuuta

– Uusien jäsenien hyväksyntä & erotettavat jäsenet:

Hyväksytty 14 jäsentä, erotettu 3 jäsentä

– Ensiapu -workshop

Hyväksytty ehdotus: Suomen mittelspitz ry & Suomen Keeshond ry järjestävät yhteistyössä ensiapuworkshopin 2.7. Pirkanmaalla. Luennoitsijana Nea Neva.

– Jalostuspäivä 2.4.

Järjestetty jalostuspäivä 2.4., jossa keskusteltu PEVISAa ja muista jalostukseen liittyvistä asioista. Luennoitsijana toiminut Kirsi Sainio. Jalostuspäivään osallistui 46 jäsentä.

– Yhdistyksen kyselyjen uudistaminen

Päätetty, että Eveliina Nokelainen, Marja-Leena Kääpä ja Nea Neva päivittävät yhdessä yhdistyksen kyselyt.

– Vuosikokouksen aika ja paikka

Vuosikokouksen paikaksi ja ajaksi valikoitunut Laukaa, helatorstai 26.5.taloussuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen

– Yhdistyksen tilikatsaus

Käyty lävitse yhdistyksen tilikatsaus. Eveliina Nokelainen kerää yhdistyksen jäsenille katsauksen niin, että tämän vuoden tilannetta voidaan verrata edeltäviin vuosiin.

– MH -luonnekuvaus

Todettu, että MH-luonnekuvauksissa käynyt 16 mitteliä. Tämän vuoksi rodulla ei ole vielä luotu MH-luonnekuvauksen profiilia. Yhdistys päätynyt keskittymään luonteen jalostustarkastuksiin, jotta saadaan materiaalia rodun käyttäytymisestä.

– Kasvattajapäivät

Päätetty, että Ella Siintovaara & jalostustoimikunta suunnittelevat ja toteuttavat tämän vuoden kasvattajapäivät.

– Lehden painotalojen kilpailuttaminen

Päätetty, että Eveliina Nokelainen kilpailuttaa lehden painotalon värien ja lehden sivujen materiaalin puolesta.

Esitetty kilpailutettaviksi 5 kpl painotaloja:

– Keuruun laatupaino oy

– Scanseri

– Lehtisepät

– Myllypaino

– Copyshop

– Kansallinen mittelipäivä

Päätetty, että Siru Rajala & Eveliina Nokelainen suunnittelevat kansallisen mittelipäivän päivämäärän ja sisällön. Tästä lisää kun suunnitelmia on enemmän.

– Väliaikainfo rally-tokon ja agilityn rotumestiksistä

Harrastustoimikunnan Saara Huhtinen tiedustellut mahdollisuutta järjestää rallyn rotumestikset Jyväskylässä 6.11.2022 kisojen yhteydessä tai Mikkelissä 25.9.2022. Kisojen järjestäjiltä odotetaan vastausta lähiviikkoina.Kaarin Kontturi on selvittänyt mahdollisuutta järjestää agilityn rotumestaruudet Helsingin seudulla syksyllä 2022, tarkentuu kevään aikana.Informaatio tapahtumista pyritään saamaan jaettavaksi hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

– Saaran etäkoulutus rally-tokosta

Saara Huhtinen järjestää mittelspitzeille etäkoulutuksena Rally-toko tutuksi verkkokurssin. Kurssi toimii Facebook-ryhmässä ja kestää 6 viikkoa.Koulutus alkaa 23.5.2022.Koulutuksen hinta Suomen Mittelspitz ry:n jäsenille 15€, muille 25€.Ilmottautuminen sähköpostitse.

– Teams -keskusteluillat

Kirsi Honkanen vastaa Teams keskusteluillan organisoinnista koskien sääntömuutosta.

– PEVISA -ehdotukset

Keskusteltiin uudelleen pevisa-vaihtoehdoista, jotka hyväksytty edellisten kokousten aikana. Päätetty järjestää keskusteluilta hallituksen & jalostustoimikunnan kanssa ja lyödä lukkoon hallituksen ja jalostustoimikunnan yhteinen PEVISA -ehdotus.

ERILLINEN JULKAISU PEVISA-EHDOTUKSISTA JULKAISTAAN PIKAPUOLIIN!

– Vastuuhenkilöt toimikuntiin

Päätettiin nimetä vastuuhenkilöt yhdistyksen erillisiin toimikuntiin. Jokainen toimikunta valitsee oman vastuuhenkilönsä. Vastuuhenkilö vastaa tiedonkulusta hallituksen ja toimikunnan välissä sekä vastaa siitä, että toimikunnalle asetetut tavoitteet ja tehtävät toteutuvat. Mikäli toimikunta ei kykene suoriutumaan toimikunnalle asetetuista tehtävistä, vastuuhenkilö on velvollinen informoimaan tästä hallitusta, joka omalta osaltaan auttaa asian hoidossa.Toimikuntien vastuuhenkilöt ilmoitetaan jäsenille tiedoksi, kun kaikki toimikunnat ovat tehneet päätöksensä.

– SAGI -jäsenyys

SAGI-jäsenyydestä keskustelu viedään jäsenistölle vuosikokoukseen.

– Lonkkakuvauskampanja -ehdotus

Jäseneltä saapunut idea lonkkakuvauskampanjasta viedään vuosikokoukseen.


✨HALUAISITKO SINÄ VAIKUTTAA? ✨
Yhdistyksen vuosikokous lähestyy, se järjestetään toukokuussa 26. päivä. Vuosikokouksessa valitaan uusi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, 2 hallituksen rivijäsentä ja lukuisia muita toimia eri toimikunnissa (lehtitoimikunta, harrastustoimikunta, jalostustoimikunta ym.).

Jos olet miettinyt (tai vaikket olisikaan!) miten voisit omassa yhdistyksessäsi vaikuttaa asioihin, lähde mukaan toimintaan ?⭐️

Yhdistys on yhtäkuin sen jäsenet. Jäsenet valitsevat vuosikokouksessa jäsenten keskuudesta hallituksen edustamaan itseään. Yhdistyksen tavoitteena on edistää ja ylläpitää rodun terveyttä, tukea jalostuksellisissa asioissa ja tuoda esille erilaisia harrastustoimia. Jos sinua kiinnostaa ylläolevat asiat, huikkaa asiasta vuosikokouksessa! Voit myös laittaa viestiä esimerkiksi minulle, autan mielelläni askarruttavissa kysymyksissä. Nähdään vuosikokouksessa ?

Eveliina Nokelainen, vpj


Tiedoksi jäsenille hallitukselle sähköpostiin saapunut ”Kokonaisvaltainen esitys tuotavaksi jäsenistön tietoisuuteen ja yhdistyskokoukseen


✨ HALLITUKSEN KOKOUS 11.02-13.02.2022 ✨

 • Päätettiin ostaa Teams yhdistykselle
 • Päätettiin kilpailuttaa painotalo; tavoitteena värillinen ja kiiltäväpintainen jäsenlehti.
 • Päätettiin aloittaa yhteistyösopimus Inuvet-klinikan kanssa (Hämeenkyrö). Infoa tulossa.
 • Päätettiin aloittaa sponsori/yhteistyökumppaneiden hankkiminen. Sihteeri kartoittaa ja ottaa myös ideoita vastaan. Tavoitteena yhteistyösopimukset, jonka seurauksen yhdistyksen jäsenet saisivat alennuskoodeja/alennuksia esimerkiksi yritysten verkkokauppaostoksista ja yritykset saisivat näkyvyyttä esimerkiksi yhdistyksen kotisivuilla, Facebookissa, Instagramissa ja/tai lehdessä.
 • Vuosikokous 2022 huhti-toukokuulle, vuosikokouksen esityslistaan haluttavat asiat jäsenistöltä 15.03.2022 mennessä toimitettava hallitukselle. Vuosikokoukseen pyritään järjestämään etäseuraamismahdollisuus, äänestäminen tapahtuu paikanpäällä läsnä tai valtakirjalla kuten ennenkin. PEVISAsta tullaa äänestämään uudelleen vuosikokouksessa 2022. Vuoden Mitteli 2021-palkinnot tullaan jakamaan vuosikokouksen yhteydessä. Aika ja paikka varmistuvat myöhemmin.
 • Päätettiin koota ohjetekstit toimikuntien toimenkuvista kotisivuille ja hallituksen perehdytyskansioon.
 • Päätettiin alkaa suunnitella vuosittaista kansallista mittelipäivää, johon sisältyisi erilaisia aktiviteetteja.
 • Pyritään järjestämään kasvattajapäivät jatkossa kahdesti vuodessa, joista toinen kerta olisi lähitapaaminen ja toinen etäyhteystapahtuma. Järjestäjiä aletaan etsiä ja järjestäjien löydyttyä lisäinfoa seuraa myöhemmin.
 • Pyritään järjestämään lajitreenipäivä mitteleille, harrastustoimikunta alkaa suunnitella ja kartoittaa mahdollisuuksia. Lisäinfoa myöhemmin.
 • Päätettiin järjestää webinaareja etänä mm. koiran lihashuollosta, koiravalokuvauksesta, tokosta, rallytokosta ja pennun kotiutumisesta, kunhan Teams saadaan käyttöön.
 • Päätettiin uudistaa yhdistyksen kyselyitä, jalostustoimikunta organisoi.
 • Käsiteltiin jäsenistöltä saapunut esitys Pevisa-keskusteluillasta ja hyväksyttiin toteuttavaksi ennen vuosikokousta
 • Hyväksyttiin ehdotus siitä, että mitteleille tarjotaan mahdollisuutta osallistua käyttäytymisen jalostustarkastukseen 7.-8.5.2022 Lahdessa, riippuen siitä mahtuuko mittelit ensisijaisten osallistujien jälkeen mukaan tarkastukseen
 • Päätettiin, että jalostustoimikunnalta tiedustellaan organisointimahdollisuuksia mitteleiden MH-luonnekuvauksen järjestämiseksi.

29.1.2022

Seuraava hallituksen kokous järjestetään helmikuun 11.-12.2022 välisenä aikana. Hallituksen käsiteltäviksi haluttavat asiat lähetettävä hallituksen sähköpostiin viimeistään 7.2.2022 mennessä!


❄️Hallituksen infoa❄️

Hei vaan kaikki! Koska lupasimme hallituksen kanssa olla avoimempia päätöksenteoissamme, olemme nyt koonneet teille yhteenvetoa asioista, joita päätettiin ja suunniteltiin hallituksen ja toimikuntien kanssa viime vuoden loppupuoliskolla ja nyt tammikuun aikana ☺️

Harrastuksiin ja koiran koulutukseen liittyvät asiat:

– Mittelspitzien rally-tokon valmennustunti

– ja leiripäivä päätetty pidettäväksi

– Rally-tokon SM-kilpailuissa oli edustamassa mittelspitzjoukkue

– Rotumestaruuksien säännöt koottu ja julkaistu kotisivuilla

– Vuoden mitteli kilpailun järjestäminen

– Harrastuskysely Facebookissa ja tämän myötä nettisivuille harrastussivun päivittäminen

– Harrastusaiheisten sometilien kerääminen ja julkaiseminen nettisivuilla

– Koulutussivun kokoaminen nettisivuille

Jalostukseen ja kasvatukseen liittyvät asiat:

– PEVISA -asian oikaisu jäsenille Facebookissa ja lehdessä

– Uuden PEVISA -äänestyksen valmistelu

– JTO:n korjauksien aloitus (Jalostustoimikunta)

Hallituksen kokoukset ja päätökset:

– Viimeisin hallituksen kokous järjestetty 7.-9.1.2022

– Hyväksytty uusia jäseniä

– Tyytyväisyyskyselyn toteutus, julkaiseminen tämän tiedotteen yhteydessä

– Päätettiin, että etäyhteysmahdollisuus kokouksen SEURAAMISEEN pyritään järjestämään vuosikokoukseen.

– Selvitetty koulutusmahdollisuuksia yhdistystoimintaan koko jäsenistöä varten. Tämän selvitys jatkuu yhä.


1.12.2021

Seuraava hallituksen kokous järjestetään tammikuun 7.-9.2022 välisinä päivinä. Käsiteltäviksi haluttavat asiat lähetettävä hallituksen sähköpostiin 31.12.2021 messessä!


30.11.2021

Hallitus tiedottaa Vuoden Mittelspitz -kilpailuiden kohtalosta:

Suomen Mittelspitz Ry:n hallitus on saanut useamman yhteydenoton koskien peruutettuja vuoden 2021 mittelspitz -kilpailuja. Asiaa pyydettiin käsiteltäväksi hallituksen seuraavassa kokouksessa. Huomioon otettiin jäsenten kommentointi Facebook -sivujen, sähköpostin ja yksityisviestien kautta. Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan viime viikonlopun aikana ja asiaa on puntaroitu monelta kantilta. Hallitus joutui ottamaan kantaa tällä kertaa itse, sillä koettiin, että vuodenvaihteen ollessa näin lähellä emme järkevästi ehdi toteuttaa asiasta jäsenien keskuudessa äänestystä, joka olisi ollut kaikista vaihtoehdoista parhain. Hallituksen sisällä äänet jakautuivat 5 – 2. Hallitus on siis tehnyt päätöksensä ja se perustuu seuraaviin faktoihin:

 • Vuoden 2021 mittelspitz -kilpailua ei olla kirjoitettu toimintasuunnitelmaan, vaan se ollaan jo viime vuoden puolella suunnitelmallisesti jätetty pois, vuoden 2020 tilanteeseen nojaten. Toimintasuunnitelma on ollut esillä vuosikokouksessa. Toimintasuunnitelma ei ole ollut helposti jokaisen jäsenen löydettävissä, eikä esillä yhdistyksen virallisilla tiedotusvälineillä. Koska kisa on pyörinyt jo vuosia, ihmiset ovat odottaneet kisan järjestämistä automaattisesti. Yhdistyksen tiedotus siitä, ettei kilpailua aiota järjestää on ollut riittämätöntä. Yhdelläkään Suomen mittelspitz ry:n virallisista tiedotuskanavista ei ole ollut erillistä ilmoitusta tästä. Kilpailun järjestämisestä normaalisti ei ole myöskään ollut informaatiota millään yhdistyksen alustalla. 
 • Kilpailu ehdittiin ilmoittamaan peruutetuksi yhdistyksen Facebook -sivuilla ja virallisella alustalla www.mittelspitzyhdistys.net. Ilmoitus ei ollut vielä mennyt yhdistyksen lehteen, jonka taitto oli kesken. Tilanne on nostanut paljon keskustelua ja jäsenistö on osoittanut selkeästi olevansa tyytymätön hallituksen päätökseen. Osa mittelspitz -harrastajista on kisannut enemmän tänä vuonna tavoitteenaan vuoden mittelspitz -titteli. Osa harrastajista on jättänyt kilpailematta nojaten siihen, että kisaa ei järjestetä. 
 • Kisaa perusteltiin peruttavaksi vähäisten kilpailujen ja näyttelyiden vuoksi. Hallitus on tämän vuoksi verrannut kilpailujen määriä vuosina ennen koronaa kuluvan vuoden määriin. Vuonna 2021 ollaan pystytty Kennelliiton jalostustietojärjestelmän mukaan järjestämään: – 785 Agilitylähtöä

– 106 Rallytokotulosta

– 63 näyttelyä

– 19 tokotulosta

 • Verrattuna vuoteen 2019 ennen koronaa, jolloin ollaan järjestetty: 

– 1272 agilitylähtöä

– 204 rallytokotulosta

– 111 näyttelyä

– 23 tokotulosta

Koska vuoden mittelspitz kilpailussa lasketaan 5-8 parasta tulosta yhteen (riippuen mihin kilpailuun osallistuu), voidaan todeta, että vuonna 2021 ollaan järjestetty tarpeeksi erilaisia kilpailuja, jotta jokaisella on ollut mahdollisuus kerätä pisteitä myös tämä kilpailu mielessä pitäen. On vielä otettava huomioon, että olemme marraskuun lopulla, jolloin listoilta puuttuu muutamat tulevat lähdöt ja näyttelyt.Ylläoleviin perusteluihin nojaten hallitus on päättänyt tulla jäsenistöään vastaan ja järjestää vuoden mittelspitz 2021 -kilpailun normaalisti. Kilpailuun osallistuvien tulee lähettää koiriensa tulokset sihteerin sähköpostiin viimeistään 31.12.2021.Lisätietoja kilpailusta julkaistaan pikimmiten sekä yhdistyksen virallisilla tiedotusalustoilla että Facebookin jäsenille tarkoitetulla foorumilla. Kaikki kilpailua koskevat kysymykset voi lähettää allekirjoittaneelle ja sihteerille suoraan. Olemme tietoisia siitä, että kaikki eivät varmasti päätökseen ole tyytyväisiä ja siksi haluammekin tuoda esille, että olemme yrittäneet tehdä päätöksen puolueettomasti ottamalla huomioon monen eri kannan ja kaikki esille tulleet perustelut tutkien. Hallitus on myös päättänyt, että tulevaisuudessa vastaavanlaisissa tilanteissa hallituksen sisäisen päätöksen sijaan järjestetään koko jäsenistön keskuudessa äänestys, jolloin toiminta on mustavalkoisempaa, selkeämpää ja jokaisella jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan.

Hallituksen puolesta

Eveliina Nokelainen, varapuheenjohtaja


27.11.2021

Suomen Mittelspitz Ry:n hallituksen puolesta haluan tiedottaa teille, että olemme huomanneet useamman aiheen puhututtavan jäsenistöämme.

Koska haluamme että yhdistyksemme toimii jäsentemme parhaaksi ja jäsenet edellä, olemme päättäneet aloittaa avoimemman toiminnan ja näin luoda enemmän luottamusta jäsenistön ja hallituksen välille: Tästä lähtien keräämme lehteen, nettisivuille ja Facebook -sivuille hallituksen kokousten päätökset, jotka millään tavalla koskettavat jäseniämme.

Kerromme yhdistyksemme varallisuudesta paremmin.

Toiminnan suunnitelma jaetaan näkyvämmin ja tiedotusta hallitukselta jäsenistölle parannetaan. Tapahtumista informoidaan tulevaisuudessa paremmin ja varsinkin niiden peruuntumisista. Vuoden mitteli -kilpailun tiedottaminen on ollut ala-arvoista.

Aktiivisesti haluamme helpottaa lähestyttävyyttämme, jotta kuka tahansa niin halutessaan voisi matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä hallituksen jäseniin. 

Hallituksen puolesta 

Eveliina Nokelainen

Varapuheenjohtaja